Biz Kad Nlar

Author: Sara Yanarocak
Publisher:
ISBN:
Size: 67.71 MB
Format: PDF
View: 957
Download Read Online
Athena zeka ve aydınlık tanrıçası olarak özelliklerini annesi Me- tis'in fazilet ve
kurnazlığı ile babası Zeus'un cesaret ve yiğitliğinden almıştır. Bu yüzden onun
cesareti kurnazca, yitiliği sessizcedir. O gösteriş ve yaygarayı sevmez. Adaletlidir
ve zayıftan yanadır. Bu tanrıçanın sembolü "zeytin dalı" olmuştur. Athena ebedi
bakire olan üç tanrıçadan biridir. Roma Mitolojisindeki adı Minerva'dır.
APHRODİTE: Aşk ve güzellik tanrıçası olan Aphrodite, önce sadece ışık tanrıçası
iken ışığın ...

Akdenizin Rengi Mavi

Author: Gülsüm Cengiz
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053311502
Size: 66.15 MB
Format: PDF
View: 5244
Download Read Online
Tammuz, çevresine ışık saçan güzellikler tanrısı, öldürülmekti yazgısı her yılEylül
ayında, karanlığa gömülmek. Başlarken tutsaklığı yerinaltında; canı çekilirdi
çiçeklerin, kuşlar uzaklara giderdi. Sevgi ıssız kalırdı. Sevda, yaşamı da kavgayı
da paylaşmaktır, emek ister aşk da umut, sabır, cesaret. Aşk koşulsuz
bağlanmaktır. Seven bir kadın ancak uğruna ölümü göze alır da iner sevdiğinin
ardından karanlıklar dünyasına. İştar, ışık,aşk ve yaşam tanrıçası... Tammuz'u
diriltmek için yeraltına ...

Adalya

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 46.35 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3261
Download Read Online
Athena'nın arkasında heyecanlı bir şekilde refleks gösteren kadın figürü Amme
olabileceği gibi, ışık tanrıçası Nyx veya önbilici Teiresias olarak ta
yorumlanmaktadır. Benzer bir anlatımın New York Metropolitan Müzesi'nde
bulunan ve İ.Ö. 450 yıllarına tarihlenen hydria üzerinde (Res. 9) biraz
değiştirilerek verildiği görülür46. Burada Athena yatağın arkasına geçer ve
Amphitryon yatağın solunda onun yerini alarak, Alkmene'nin tam karşısında
kılıcıyla olaya müdahale etmek üzereyken ...

Do U Bat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 41.26 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2679
Download Read Online
Athena'yı doğuracağı sırada Zeus bu tanrıçayı yutmuş ve Athena'yı kendi
başından doğurmuştur (Theogania, 886-890, 924-925). Homeros'a göre Zeus,
Metis'in kız kardeşi Dione ile de birleşmiş, bu birleşmeden de, Zeus dahil olmak
üzere, ölümsüzlerle ölümlülerin üremelerini sağlayacak güzeller güzeli aşk ve
güzellik tanrıçası Aphrodite doğmuştur. Zeus, Metis'ten sonra, Uranos ile Gaia'nın
kızı, dişi Titanlardan "Işık saçan Yasalar Tanrıçası" Themis ile evlenmiştir. İkinci
eş olarak ...

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 13.95 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3935
Download Read Online
de içererek- cinselliği yöneten anlamında tanrıçanın (düzen tanrıçası, yasa ya da
pay tanrıçası) elindedir. İlk Çağ ... Yaltıral^ sözcüğü Osmanlı edebiyatında
yaldırama^ parıldamak anlamına gelmiş, Yaşar Kemal yal- btr yalbır deyimini
ışığın yansıdığı yerde parlaması anlamında kullanır. Elimizde ... Ama bu bileşik
adda görsel imge (gözün gördüğü) kulağın duyduğuna üstün geldi ve yıldırımı To
sesiyle ilişkilen- dirme geriledi (zaten önce ışık çakıp kayıyor sonra gümbürtü
duyuluyordu).

Sevginin Sesi

Author: Armağan Bekdaş Denkli
Publisher: Adımlar Yayınevi
ISBN: 605586181X
Size: 29.70 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1697
Download Read Online
Gecenin güzel sessizliğinde konuşan Bahar tanrıçası Flora. Kimsesiz odasında,
yüreğimin, Gölgesi belirmekte yıllar sonra. Nedensizce akan gözlerinde, o parıltı
Sessiz esen meltem gibi, yüzüme vurmakta. Sardığını zanneden çevreni,
kötülükler, Solmakta birer birer, kara ışık gibi, Kaçıp saklansanda, gizlerin içinde,
Yakalanmaktasın yine, seven gözlere. Sevgi dolusun, sonsuzca akan nehir gibi,
Sen Çiçek Tanrıçası, gözlerinden belli. AÇELYA Evrenin sevgisi yağmakta
üstümüze, ...

T Rkiye Deki Tarihsel Adlar

Author: Bilge Umar
Publisher:
ISBN:
Size: 48.29 MB
Format: PDF, ePub
View: 7201
Download Read Online
Swa), şimdi incelediğimiz Lu sözcüğünden türetilmişti, "Güzel pırıltı, kutlu pırıltı"yı
anlatıyordu (Ay Tanrıçası Salana/ Selene'yi anımsayınız; bkz. Salana). Hind-
Avrupa dillerinde Güneş'i belirten Sol, Soleil gibi sözcükler de böyle bir türeyişin
ürünü olabilirler. Hellen dilindeki Elios'un dahi (=Güneş; Lâtin yazımına Helios
diye aktarılır) Hind-Avrupa dillerinin en eski dönemlerde ortak sözcüğü gibi
görünen bu Lu (=Işık) sözcüğü ile köken bağlantısı bulunabilir. Lu sözcüğünden
türetilmiş ...

Bursa Defteri

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 20.61 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5494
Download Read Online
Memnon da, Mısır inanışındaki Kybele diyebileceğimiz sabah tanrıçası Eos'un
oğluydu. Kumtaşından yapılma anıtkabrinde, 2400 yıl öncesine değin her sabah,
gül parmaklı şafakla birlikte kendine özgü sesiyle seslenip anasını selamlardı. Ne
olmuşsa, anıtkabrinin 2400 yıl öncesine rastlayan son onarımından sonra
kesilmiş sesi. Demek ki, Gümüştepe'miz Misi ve Ay- dınpınar'ımız Misebolu,
pekala eski çağların "Işık ülkesi"nden günümüze düşen iki ışık parçası, Misi
güneşinden Bursa ...