T Rk Den Gazele

Author: Cemâl Kurnaz
Publisher: Akcag
ISBN:
Size: 21.35 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4216
Download Read Online
Ok gibi atup Hayretfyi yine yabana Ol ka§i kemânumdan ayiran beni kimdür9 §air
, bir baska beytinde de sevgilisine, "Hey beyim, kftfir rakibi yay gibi yanina çekip,
gel beni ok gibi yabana atina !" diye yalvanr: Yanuna çeküp düsmân-i bed-kî§i
kemân-ve§ Gel atina beni ok gibi yabana begüm hey10 Çu beytinde onu,
kendisinden emin ve mütevekkil olarak görüyoruz: "Kurban oldugum ! Gönlüm ok
gibi dogru, kiliç gibi saftir; ister reddet, ister yanina çek." Ok gibi togn kibç gibi
derûnum ...

7 Haziran Se Imine Do Ru Cumhuriyet Halk Partisi

Author: Tanju Tosun
Publisher: SETA
ISBN:
Size: 13.18 MB
Format: PDF, Kindle
View: 984
Download Read Online
... liderden seçmenlere doğru gidildikçe kapsayıcı, tek liderin belirleyiciliğinde
dışlayıcı, üyelerin belirlemesi durumunda ikisi arasında yer alır. CHP bu seçimde
ön seçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasına başvurduğu için, aday
belirleme yöntemi hem kapsayıcı (inclusiveness), hem de dışlayıcı (
exclusiveness) oldu. Özellikle ön seçim parti içi demokratik süreçlerin pekişmesi
anlamında yabana atılmaması gereken bir adımdır. Fakat, seçime olası etkisi
konusunda sınırlılığı gözden ...

The Professionalization Of The Ottoman Turkish Architect

Author: Gülsüm Baydar Nalbantoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 58.73 MB
Format: PDF, Docs
View: 4072
Download Read Online
Zeki Sayar, "Yerli ve Yabana Mimar" [The native and the foreign architect],
Arkitekt. v. 8, n. 2, 1938, p. 65. 35. Sedad H. Eldero, "Yerli Mimariye Dogru" [
Towards a national architecture], Arkitekt. v. 10, 1940, p. 73. 36. ibid., p. 73. 37. "
Ne Sunu Ne Bunu Kastediyoruz, Istedigimiz Kendi Memleketimizde Kendimizin
Mimarlık Yapmasıdır" [We do not imply this or that; All we want to do is to practice
our profession in our own country], Mimarlık, v. 4, n. 5-6, 1947, p.17. The same
theme recurred ...

M S R A Do Ru

Author: Yavuz Bahadıroğlu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319700
Size: 19.10 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3271
Download Read Online
İşte bu yüzden yabana satmıyoruz buğdayımızı. Kendi malımızı kendimizden
kaçırıp elin gâvuruna niye yedirelim? Keferenin oğlu yiyeceğine Müslüman
askeri yesin.” “Doğrusu Osmanlıları tanıdıkça hayran oluyorum” diye konuştu
Derviş Talip, “Bu anlayışta olan bir millet için zillet yoktur.” İmam sakalını sıvazladı
, güldü: “Tanıdıkça seveceksin bizi” dedi, “Tanınmaya değer bir millet
olduğumuzu göreceksin. Bakın ne anlatacağım size, şimdi aklıma geldi. Bizim bir
Hilmi Efendimiz var.

Avc Mehmed Mehmed The Hunter

Author: Karin Ådahl
Publisher: Pera Müzesi
ISBN: 9759123169
Size: 20.74 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7630
Download Read Online
Bu çizimlerde, huzura kabulünde ya da daha sonra eline geçen firsatlarda
gözlemlediği biçimiyle, sarayın çeşitli bölümleri ve bu bölümlerin kullanımına
ilişkin doğru betimlemeler yapmıştır. Râlamb olasılıkla bu bilgilerini, İstanbul'da
tanıştığı Ali Ufkî Bey ... bilgilendirici, yansız ve oldukça doğru bir betimleme sunar.
Açıkça anlaşıldığı üzere Woijciech Bobowski'nin verdiği bilgilere dayalı bu
anlatımlarda; Râlamb, önyargı değil, fakat, saygı ve yabana atılmayacak bir ilgi
sergiler. Ne var ...

Almanca T Rk E S Zl K

Author: Karl Steuerwald
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag
ISBN: 9783447015844
Size: 80.54 MB
Format: PDF, Docs
View: 1575
Download Read Online
Dipteren 149 Distanz Dipteren pl. zo. çiftkanathlar, zülcenaheyn dir (Dat. zu du)
sana, kendine; mit ~ seninle (beraber); bei ~ (senin) yaninda, üstünd , evinde
direkt 1. dogru, direk(-t); dogrudan dogruya 2. (unmittelbar) bilâvasita, vasitasiz,
araçsiz, dolaysiz 3. (ausgesprochen, geradezu) âdeta, hakikaten; tam manasiyle;
sözüm yabana; katî, kesin 4. (ohne umzusteigen) aktar- masiz; -e Verbindung (
ohne Umsteigen) dogru hat; ~ proportional math. dogrudan dogruya mütenasip;
dogru ...

Karanlikta Kaybolurken

Author: uğur becerikli
Publisher: Uğur Becerikli
ISBN: 6058403413
Size: 14.21 MB
Format: PDF
View: 5584
Download Read Online
“Nerde kaldı?” “Geçen anası kızmış biraz, o da geçmiş gitmiş Zelve'ye doğru.” “
Bak kerhaneciye!” “Gittim, aldım getirdim.” Sesini alçalttı. “Orada uyuyakalmış.
Rüyalar filan görmüş. Ne olur ne olmaz dedim Hacı Dayı'm bir okusun.” “Doğru,
doğru...” deyip başını salladı adam. Gözü Cengiz'in üzerindeydi. Çocuğun
sessizce, elleri önünde oturmasını inceledi biraz. ... Hacı Hüsamettin açtı sözü: “
Benim babam rahmetli hep derdi ki, “Yazıya yabana akşam oldu mu
çıkmayacaksın. Çünkü ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 73.53 MB
Format: PDF, Docs
View: 3746
Download Read Online
Kurgusal bir anlatiyla gerçeklik arasin- daki iliskiden yola çikarak, "neyin ne
zaman dogru oldugu ya da dogru olmadigi" kaygilanni tasimak ele§tirel bir
refleks olarak anlamhysa bile, tek ba§ina ele alindi- ginda kurgusal olmayan
anlatilann ... katkida bulunmak için; yeni anlamlar, yani yem guçler üretmek,
seyleri yeni bir biçimde ele geçirmek, anlamlann buyurucu- lugunu sarsmak ve
degistirmek için" kurgusal olanin, konumuz özelinde romamn taçidigi potansiyel
yabana atilamaz.

Esme Geride Kalanlar 2

Author: Binnaz Öner
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053310263
Size: 39.96 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3600
Download Read Online
İşinin zorolacağını zaten bilen, bu nedenle umutsuzluğa kapılmayan İmam Efendi
, konuyu başka yerden almaya kararverdi: “Doğru söylüyorsun oğlum, hemde çok
doğru. Siz bu vatanı kurtaran aziz insanlarsınız. Hakkınızı kimse ödeyemez.
Ancak ben debu saçı sakalı değirmende ağartmadım. ŞuAnadolu'nun karış karış
her toprağını gezdim.Nice ölümler, nice ayrılıklar,acılar gördüm. Harpten aklını
oynatarak dönen nice talihsiz kahraman gördüm. Sözlerimi yabana atma!Sana,
ruhun ...