Bat L Gezginlerin G Z Yle Stanbul

Author: Sefa Kaplan
Publisher:
ISBN:
Size: 41.11 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5158
Download Read Online
Dergâh Yayınları, istanbul 1996 (ikinci Baskı), s. 143 2. A g e s. 143 3. Tournefort
Seyahatnamesi, Joseph de Tournefort. Çeviren: Ali Berktay, Editör: Stefanos
Yerasimos, Kitap Yayınevi, istanbul 2005, s. 9-14 4. A.g.e. s. 15 5. Necip Fazıl
Kısakürek, Çile, Büyük Doğu Yayınları, istanbul 1976, s. 96 6. Tournefort
Seyahatnamesi, s 18 7. A.g.e. s. 23-24 8. Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve
Kültür. istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, istanbul 2005, s. 223 9. Tournefort
Seyahatnamesi, s.

Tarih Incelemeleri Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 26.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2694
Download Read Online
Musa Yıldız, Enformasyon ve Dökümantasyon Hiz. Vakfı, Ankara. 1655-1656'da
Türkiye, Çev. Nuray Yıldız, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul. Thevenot 2009
Jean Thevenot, Thévenot Seyahatnamesi, StefanosYerasimos'un Anısına, ed.
StefanosYerasimos, Çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul. TOtt 1984 Baron
De Tott, Türkler ve Tatarlara Dair Hatıralar (18. Y.Yılda), Tercüman 1001 Temel
Eser, İstanbul. Tournefort 2005 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi,
ed.

Nc Selim Ve D Nemi

Author: Seyfi̇ Kenan
Publisher:
ISBN:
Size: 23.38 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7632
Download Read Online
Catherina'nın geliştirdiği Grek Projesi'nin7° Avrupa'da kulaktan kulağa
yayılmasıyla birlikte artan Rus fobisi İstanbul Boğazfndaki kalelerin ve neferatın
yeniden 68 XVIII. yüzyıl başlarında Çanakkale Boğazı'ndaki tahkimatları gezen
Tournefort, izlenimlerini seyahatnâmesinde şu şekilde dile getirmekteydi: “Boğaz'
ı zorlamak isteyecek bir ordu büyük bir tehlikeye atılmış olmaz çünkü bu
istihkâmlar arasındaki uzaklık 4 milden fazladır; Türk topçusu iyi bir rüzgârı
arkasına alarak geçecek ...

Yabanc Lar N Izinde Osmanl

Author: Hüseyin Muşmal
Publisher:
ISBN:
Size: 26.55 MB
Format: PDF, ePub
View: 5918
Download Read Online
Teoman Tunçdoğan), Edt. Stefanos Yerasimos, Kitap Yaınevi, İstanbul 2006.
Tepekaya, Muzaffer, "Osmanlı- Alman İlişkileri (1870- 1914), Türkler, (Editörler:
Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca), Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara 2002, s. 40-56. Touatı, Houarı, Ortaçağda İslam ve Seyahat Bir
Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi (Çev: Ali Berktay) YKY, İstanbul 2004.
Tournefort, Joseph de, Tournefort Seyahatnamesi, (Çev. Ali Berktay, Teoman
Tunçdoğan), Edt.

Uluslararas Sk Dar Sempozyumu V 1 5 Kas M 2007

Author: Coşkun Yılmaz
Publisher:
ISBN:
Size: 59.34 MB
Format: PDF, Docs
View: 6983
Download Read Online
24 J.H.A. Ubicini, 1855'de Türkiye, y.y.. 1977, s.87. 25 H. C. Andersen, İstanbul'a
Ait İki İskandinav Seyyah, İstanbul, 1993. s.105-107. 26 Theophile Gautier,
İstanbul, yy., ty„ s.160,161. 27 Dorina L. Neave, Eski İstanbul'da Hayat, İstanbul,
1978. 28 Miss Julia Pardoe, s. 88,89. 29 Josephus Grelot, İstanbul
Seyahatnamesi, İstanbul, 1998, s.58. 30 Gerard de Nerval, s.563. 31 Joseph de
Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, İstanbul, 2005, s. 90, 91. 32 P.A. Dethier,
Boğaziçi ve istanbul, ...

Osmanl Devrinde Sinop

Author: Mehmet Ali Ünal
Publisher:
ISBN: 9789757135869
Size: 44.56 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4831
Download Read Online
Kırım'a gedecek Anadolu askeri Sinop ya da Samsun iskelelerinden geçiş
yapmaktadır589. Kırım, İstanbul ve Karadeniz'in kuzeyinden Anadolu içlerine
gönderilecek 583 Bekir Başoğlu, Sinop ili Tarihi, 144-146. 584 İ. Güler, aynı tez,
196. 585 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Çev. Teoman
Tunçdoğan, İstanbul 2006, 53. 586 Tournefort Seyahatnamesi,!].,!!!. 587 1919'da
bile Sinop'tan Samsun'a karayolu ile gidilememektedir. Mustafa Kemal Paşa 3.
Ordu Müfettişliği ...

Girit Kandiye De M Sl Man Cemaati

Author: Melike Kara
Publisher:
ISBN:
Size: 24.60 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6592
Download Read Online
IV., The Historical Research Foundation, İstanbul, 1988, s. 1681. 4 John H. Pryor,
Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş Araplar, Bizanslılar Batılılar ve Türkler,
Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 68. 5 Joseph de Tournefort, Tournefort
Seyahatnamesi, Editör Stefanos Yerasimos, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 57.
6 Tournefort, a.g.e., s. 69. 7 G. Kessler, "Şehrin Tarihi ve Sosyal Fonksiyonu",
çeviren, Refii Şükrü, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 1, sayı
4, 1935, s.

Sel Ukludan Cumhuriyete Ehir Y Netimi

Author: Erol Özvar
Publisher:
ISBN:
Size: 53.63 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1002
Download Read Online
II. Bayezid döneminde 1507'de Tokat'ı kuşatan Şah İsmail, Mehmed Paşa-zâde
Ali Bey'in savunması karşısında burayı ele geçi remem iştir. II. Bayezid
zamanında başlayan ve Yavuz'un son yıllarına kadar süren Çelâlî isyanları ile
Tokat ve çevresi büyük zarar görmüştür. özellikle bu dönemde Bozoklu Celâl'in
yanına topladığı adamları ile çıkardığı isyanları bölgenin karışıklık içinde
kalmasına yol açmıştır. Asiler, ancak büyük ^ Joseph de Tournefort, Tournefort
Seyahatnamesi ( Editör: ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 13.24 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 481
Download Read Online
1. bsk. — İstanbul : Cumhuriyet Kitapları, 2005. 195 s. : res. ; 20 cm. ISBN
975674782X (A.VI/9671). TOROSSIAN, SARKIS : From Dardanelles to Palestine
: a true story offive battle fronts ofTurkey and her allies and a harem romance /
Sarkis Torossian ; introduction byJohn Archibald MacCallum. — Boston : Meador
Publishing Company, 1947. 219 s. : res. ; 22 cm. (A.VI/9008). TOURNEFORT,
JOSEPH DE, 1656-1708 : Tournefort seyahatnamesi / Joseph de Tournefort [
1656-1708] ; ed.