Memleket Hikayeleri Ilavcli Ikinci Basiliq

Author: Refik Halid Karay
Publisher:
ISBN:
Size: 21.34 MB
Format: PDF, Docs
View: 1759
Download Read Online
Entari ile püfür pü- für, rahat rahat gezmege vücudü aligmigti; eve gelir gel- mez
soyunuyor, bahçe üstündeki odaya nargilesini kurup kögeye geçiyordu. Gelsin
sohbet... Kabarik gilteli rahat köge minderlerinin, yan yastiklarmm arasmda
vücudü gevgiyor; gitgide genigliyordu. ige gönlünde hiç te arzusu kalmamigti.
Hattâ Kadi Efendi ile gatranç oynamak, fiskiyeli kahvede muhasebeci beyle tavla
atmak gibi eglenceler onu ekseriya digarida alikoyuyor, daireye gitmesine mâni
oluyordu.

Mer Seyfeddin Se Me Hikayeler 2

Author: Ömer Seyfettin
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051554092
Size: 62.35 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5465
Download Read Online
Barhan Bey'in sesini yine duydular: “Vire”yi bozmayacağınıza nasıl te'mînât
verirsiniz? - .......... Şövalyeler, namusları üzerine söz vermek istediler. Barhan
Bey bunu kâfi görmedi. Vâkıa onlar hakikatte “vire”yi bozmasını düşünmüyorlardı.
Türkler'den zorla muharebe ile kale almanın ne çetin şey olduğunu hepsi bilirdi. -
Nasıl te'mînât isterseniz veririz. Dediler. Barhan Bey istediğini söyledi: -Biz yüzelli
kişiyiz. Siz üçyüzden fazlasınız. Evvelâ iki kısma ayrılınız. Bir kısmınız bütün
silâhlarını ...

Se Me Hikayeler I

Author: Omer Seyfettin
Publisher: Mahlas Kitap
ISBN: 395849143X
Size: 22.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6391
Download Read Online
Daha sonra Edirne Askerî İdadîsi'n naklolarak eğitimine arkadaşı [Aka Gündüz|
Enis Avni]] ile birlikte burada devam ett İlk edebi çalışmaları olan şiirlerini Edirne'
deki öğrenciliği sırasında yazdı. 1900'de İdadî'yi bitirerek ... Balka çetecilerinin
Türk düşmanlığını dile getirdiği "Bomba”, “Beyaz Lâle”, “Tuhaf B Zulüm” adlı
hikayeleri bu görevleri sırasında edindiği izlenimler sonucu yazd Yazıları ve
hikâyeleri İstanbul'da ve Selanik'te çıkan çeşiti dergilerde takma isimler
yayımlandı. Ali Canip'e ...

Bilgelik Hikayeleri

Author: Muhsin Kadıoğlu
Publisher: Muhsin Kadıoğlu
ISBN:
Size: 66.93 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6794
Download Read Online
Muhasara sırasında şehirde ortaya çıkan veba ve kıtlığın tesiri ile annebabalarını
kaybeden, kocaları ölen ve harap olmuş evlerde oturan kadın ve kızları, tazminat
olarak silah arkadaşlarına dağıtmıştır. Sultan Orhan, İznik'in muhteşem
ikametgâhlarının tekrar şenlenmesini ve şehirde ticaretin yeniden başlamasını
istiyordu. Bu nedenle, ordusunun zabitlerine binaların varisleriyle evlenme izni
vermiştir. Bir gün İznik'te birçok kadın, Sultan Orhan'ın geçeceği yolda toplandı.
Sebebini ...

Kurandan Hikayeler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 18.79 MB
Format: PDF
View: 3328
Download Read Online
Birbirinden Güzel Hikayeler... İbrahim Sarı. Ve Allah'a karşı haktan başka şirk
ifade eden sakın bir şey söylemeyiniz. Hakikat şudur ki: Mesih, Allah değil
Meryem'in oğlu isa'dır, Allah'ın Resulü, Allah'ın tekvini bir emirle Meryem'in
rahmine bıraktığı bir kelimesi ve Allah'dan sadır olan «Ol!» emriyle vücud bulmuş
bir ruhtur. Şu halde ey îsa ümmeti! Siz Allah'ın birliğine ... yahut Uknum olarak te'
vil ile bir cevhere irca etmişlerdir ki, bu da te'villi bir şirktir. Yine Kur'ân-ı Kerim'e
kulak verelim: ...

Dini Hikayeler

Author: Eren Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 30.92 MB
Format: PDF, Docs
View: 1969
Download Read Online
Hatta zaman olurmuş ki bir secdede dört gün dört gece durur, tesbih ve tahmid
okurmuş. Hak Celle ve Âlâ Hazretlerinin vahdaniyyetine dâir 700 tane kitab te'lif
ve tasnif etmiş. Ve mihrablarında oturup daima insanları irşad ile meşgul olurmuş
. Bazan da 700 müridi ile birlikte havada uçarlarmış. İşte bu vasıflarda bir kimseyi,
Cenabı Hak ibadetinden reddedip, güneşe tapan kâfirlere ilhak eylemiş. Nitekim
Kur'an-ı Kerim'deki «Femeselühû Kemeselil-Kelbi» âyet-i celîlesi bunun
hakkında ...

D Nd Ren Bretl K H Kayeler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 34.98 MB
Format: PDF
View: 3570
Download Read Online
Hak Celle ve Âlâ Hazretlerinin vahdaniyyetine dâir 700 tane kitab te'lif ve tasnif
etmiş. Ve mihrablarında oturup daima insanları irşad ile meşgul olurmuş. Bazan
da 700 müridi ile birlikte havada uçarlarmış. İşte bu vasıflarda bir kimseyi, Cenabı
Hak ibadetinden reddedip, güneşe tapan kâfirlere ilhak eylemiş. Nitekim Kur'an-ı
Kerim'deki «Femeselühû Kemeselil-Kelbi» âyet-i celîlesi bunun hakkında olduğu
tefsirlerde yazılıdır. Bu kıssanın tafsili ise şöyledir: Hz. Musa Aleyhisselâm, Şam ...

Mer Seyfeddin Se Me Hikayeleri 1

Author: Ömer Seyfettin
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051554033
Size: 59.42 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3584
Download Read Online
11 Mart 1884'te Gönen'de doğdu. Babası, aslen Kafkas Türklerinden Ömer Şevki
Bey, annesi İsfendiyaroğullarınan Fatma Hanımdır. Çok küçük yaşta okula
başladı. Bir süre Gönen'de mahalle mektebinde okudu. Daha sonra babasının
Ayancık'a nakledilmesi üzerine burada sıbyan mektebine devam etti. 1892'de
annesi ile birlikte İstanbul'a geldiler. Aksaray Yusufpaşa'daki özel Mekteb-i
Osmanî'ye kaydedildi. Burada bir yıl okudu. 1893'de Eyüp'teki Askerî Baytar
Rüştiyesi'ne ...

T Rk Hikayeleri

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 26.14 MB
Format: PDF, Mobi
View: 281
Download Read Online
Mahalledeki çöpçatan Emine'yle haber göndererek sevdiğini belli etmeye çalıştı.
Kendi açarsa olmazdı. Çünkü Güllü'nün adını dillere destan etmek istemiyordu.
Güllü güzel, Güllü alımlı kızdı. Gönlü ganiydi.Öyle yükseklerden uçan, kendini
ağıra saran cinsten değildi. Ağa oğlu, bey oğlu, ırgat, dal kadın çocuğu nedir
bilmezdi.Bir insan çalışkan mı, evine köyüne bağlı mı, mert mi, ince mi, yüreği
yufka mı, bunlara bakardı... Güllü bu nitelikleri Ahmet'te gördü, gönlü onun
gönlüne su gibi ...

Stanbul Hikayeleri

Author: Ayhan A. Birlik
Publisher: Ayhan A. Birlik
ISBN:
Size: 80.45 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3293
Download Read Online
-Yaşam biçimi haline gelmeli bir bakıma. Ben gençliğimde kürekçiydim. -
Omuzlarının genişliği kürekten geliyor demek ki Zühtü Amca -Hem kürek
takımında hem de yüzme takımındaydım. Kürek takımı ile idmanları Haliç'te
yapardık. -Peki, yüzme antrenmanları? -Kimi zaman havuzda kimi zaman da
Boğaz'da. Galatasaray Adası etrafında çok yüzmüşlüğüm var Kako. -Ben de
yıllarca basketbol oynadım Zühtü Amca. Çok güzel günlerdi. -Kendimi kontrol
etmeyi, enerjimi doğru sarf etmeyi ...