Sinope The Results Of Fifteen Years Of Research Proceedings Of The International Symposium 7 9 May 2009

Author: Dominique Kassab Tezgör
Publisher: BRILL
ISBN: 9004223886
Size: 67.99 MB
Format: PDF, Docs
View: 4800
Download Read Online
M. 'Abd al-Qādir Khuraysāt et al. (al-'Ayn). Uzluk, F.N. 1952: Anadolu Selçukluları
Devleti Tarihi III (Ankara). Uzunçarşılı, İ.H. 1941: Osmanlı Devleti Teşkilatına
Medhal (Ankara). Ülkütaşır, M.Ş. 1949: Sinop'ta Selçukiler zamanına ait tarihi
eserler. Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5, 112-151. Ünal, M.A.
2008: Osmanlı Devrinde Sinop (Isparta). Yazıcızade Ali 2009: Tevârîh-i Âl-i
Selçuk, ed. A. Bakır (Istanbul). Yücel, Y. 1991: Anadolu Beylikleri Hakkında
Araştırmalar I (Ankara).

Te Osmanl

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 14.83 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6184
Download Read Online
Osmanlı Devleti. Karesioğullarmın topraklarını aldıktan sonra bir donanmaya
sahip oldu. 1350'lerde de Edincik deniz üssü kuruldu, l, Bayezid döneminde de
Gelibolu tersanesi yapıldı Osmanlı denizciliği Fatih'in 400 parçalık bir donanma
oluşturma-sıyla daha da güçlendi. Kanuni devrinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın
Osmanlı hizmetine girmesiyle Osmanlılar. Akdeniz'de en üstün güç oldular.
Osmanlı gemileri istanbul. Süveyş, Gelibolu. Basra Rusçuk, Sinop ve izmit
tersanelerinde ...

Innovation And Empire In Turkey

Author: Tuncay Zorlu
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 0857713590
Size: 21.64 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1128
Download Read Online
198. 199. 200. 201. Rebfu'l-fihir 1204/29 March 1790 in Sinop. For the
requirement of the galleon, sliding ways (kıza/e), Cross pieces of timber (felenle),
raw iron, tallow, Wire and anchor were demanded. See BOA. CB, no. 1751. Karal
: 'Selim III Devrinde Osmanlı Balıriyesi', p. 207. PRO. FO 78/10, pp. 294-95. BOA.
HH, no. 9644—A. BOA. CB, no. 1913. BOA. CB, no. 1479. Cevdet: Târz'h-ı'
Cevdet, vols 7—8, pp. 549—51. Emsen: 'Selim III”, p. 41. Noyan: 'Eski
Gemilerimizin İsimleri', p.

S Rg Nde Bir Hakan

Author: Aydın Çakmak
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552413
Size: 69.18 MB
Format: PDF, Docs
View: 889
Download Read Online
Uzun bir sürece yayılan dava hakkında Kastantara biraderler tarafından yapılan
şikâyet başvurusunda, devr-i sâbıkta Şehzâde Reşad Efendi'ye mensup oldukları
düşüncesiyle Sinop'a sürülmüş oldukları ifade edildikten sonra devletin,
dükkanlarını kullanamamalarına rağmen sürgün müddeti için kendilerinden
223.300 guruş kira parası istediği ileri sürülmüştür. Bunun ... İbnülemin Mahmud
Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar, C.9, MEB, İstanbul: 1948, s.
1302-1303. BOA ...

Seljuqs

Author: Christian Lange
Publisher: Edinburgh University Press
ISBN: 0748675728
Size: 21.88 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2711
Download Read Online
Vecihi Pasa's inscription has been removed from the türbe on Temenni Hill in
Ürgüp and is now in the town museum. M. şakır Ülkütasir, 'Sinop'ta Selçukiler
Zamanina Ait Tarihi Eserler', Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5 (
1949), pp. 139–40; for more on the fate of Seljuq monuments in Ottoman times
see Zeki Atçeken, Konya'daki Selçuklu Yapilarinin Osmanli Devrinde Bakimi ve
Kullanilmasi (Ankara, 1998). 87. Yazicizâde Ali, Tevârîh-i âl-i Selçuk, p. 907.
PART II SOCIETY ...

The Ottoman House

Author:
Publisher:
ISBN: 1912090619
Size: 51.13 MB
Format: PDF, Docs
View: 751
Download Read Online
Bibliography Arel, A. 1982: Osmanlı Konut Geleneginde Tarihsel Sorunlar. Izmir.
Basoglu, B, 1973: Boyabat ve Qevresi Tarihi. Ankara. ---- 1978. Sinop ili Tarihi.
Ankara. ---- 1990: Boyabat Yöresi Arastrmalari. Boyabat. Cahen, C. 1979:
Osmanlılardan Once Anadolu 'da Türkler (Turkish tr. Y. Moran). Istanbul. Eldem,
S.H. 1984-7: Türk Evi Osmanlı Dönemi (3 vols). Türkiye Anit Cevre Degerlerini
Koruma Vakfi. Istanbul. ... DeVrinde Anadolu Vakıflar Radloff, W. 1994; Sibirya'
dan (tr.

Tarih Dersleri Yard Mc Ders Kitab

Author: Bülent Özer
Publisher: Google Commerce Ltd
ISBN: 6058624207
Size: 60.21 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4699
Download Read Online
Bu beyliğin Osmanlılara geçmesi üzerine Hacı İlbeyi, Evrenos, Ece Halil ve Gazî
Fazıl gibi beyler Osmanlı'nın hizmetine girerek Rumeli'de büyük başarılar
kazandılar. Hamitoğulları Isparta, Eğridir çevresinde bulunan ... Murad 1424
yılında Menteşe Beyliğine son verdi. Candaroğulları (İsfendiyaroğulları)
Kastamonu ve Sinop çevresinde Selçuklu kumandanlarından ... gerekse
Venediklilerle iyi ilişkiler içinde oldu. Sultan I. Murad devrinde başlangıçta iki
devlet arasındaki ilişkiler iyiydi.