Hayati Ve Sevme Sanati Uzerine Gorusleri

Author: Erich Fromm
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6155573085
Size: 77.87 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1699
Download Read Online
Özgürlükten Kaçış (1941) - Kendini Savunan İnsan / Ahlak Felsefesinin
Psikolojisine İlişkin Bir Araştırma (1947) - Ruh ... ve Ruh Çözümleme - D.T.
Suzuki ve Richard de Martino ile birlikte (1960) - Marx'ın İnsan Anlayışı (1961) -
Yeni Bir İnsan ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.65 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6251
Download Read Online
Özellikle Marx'ın düşünceleriyle diyalektik, felsefi tartışmaların odağına
yerleşmiştir. Ollman'ın, kendi deyimiyle söylersek Marx'ın diyalektikle olan
macerasını merak etmesi, "Yabancılaşma: Marx'ın Kapitalist Toplumdaki insan
Anlayışı" başlıklı ...

Memleketimden Karakter Manzaralar

Author:
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752732025
Size: 64.73 MB
Format: PDF, ePub
View: 4120
Download Read Online
Anlamayanlar için vurgulayalım, asıl ilahiyatçı olan insan doğası denen bir
gerçekliği Marx'ın yanlış yorumladıkları bir ... ek olarak belirteyim, Marx'ın
gerçekten somut bir alternatif ahlak anlayışı sunmadığını, ama yaşamı boyunca
mücadelesi ...

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 39.36 MB
Format: PDF, Kindle
View: 315
Download Read Online
(“Düşünce bir doğa ürünü olan insan beyninin ürünüdür.”) Marx'ın “materyalist
tarih anlayışı”na göre, toplumlardaki egemen itici güç ekonomidir; “Tarih,
sınıfların savaşması tarihinden ibarettir.” O'na göre insanlık başlangıçta, üretim
araçlarının ...

Deccal Nas L Ld 150 Y L S Ren Darwinist Aldatmacan N Sonu

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 66.81 MB
Format: PDF
View: 1569
Download Read Online
Öncelikle Darwin'in evrim teorisi, onu takiben Marx'ın materyalist tarih Ve toplum
anlayışı (yetersiz Ve yanlış olsa da) Ve Freud'un insan davranışılarına yönelik
atıfları, öteden beri Batı düşüncesinin büyük ölçüde sahnesi olmuş mekanikçilik
Ve ...

Ba Kald Ran Nsan

Author: Albert Camus
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750720172
Size: 72.78 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4661
Download Read Online
Proletarya, sırf Marx'ın hayran kaldığı ekonomik güçlerin işlemesi sonucu, onun
gösterdiği tarihsel görevi sırtından attı. Marx'ın yanılgısı hoş görülebilir; çünkü
yönetici sınıfların alçalışı karşısında, uygarlığın üzerine titreyen bir insan,boşluğu
... Ama, çağının coşkunluğu içinde, burjuva ülkücülüğüyle paylaştı bu anlayışı.

T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.32 MB
Format: PDF
View: 475
Download Read Online
320.09561, 364.10609561 1998 AD 1185 320.1 Furtun, Ayşen İngiliz analitik
pozitivizmi John Austin' in hukuk ve devlet teorisi ... Marx'ın insan anlayışı / Erich
Fromm ; çeviren: Kaan H. Okten; düzenleyen ve yayına hazırlayan: Aydın Arıtan.

Sol

Author: Murat Belge
Publisher:
ISBN:
Size: 18.10 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3611
Download Read Online
Marx'ta özne anlayışını da, buna ters olarak rol taşıyıcısı anlayışını da yer yer
görmek mümkündür. Bireyi tarih sahnesinden silen ... Marx'ın insan haklarına
eleştirisi genel burjuva hukuku anlayışı çerçevesindedir. Bireyin gelişmesini
garanti ...

Tarih Anlay Olmayan Bir Tarih I Fuat K Pr L

Author: A. Cerrahoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 64.10 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5702
Download Read Online
akışı vardır ve bu akışa müdahale kabil değildir; şu halde insan, nasıl olur da
fatalizmden uzaklaşabilir? ... bu tarzda yorumlanmasını yanlış sayanlar, gerek
Spencer'in ve gerekse Marx'ın insan iradesine önemli bir yer ayırdıklarını ileri
sürerek ...