Hayati Ve Sevme Sanati Uzerine Gorusleri

Author: Erich Fromm
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6155573085
Size: 16.49 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2120
Download Read Online
Özgürlükten Kaçış (1941) - Kendini Savunan İnsan / Ahlak Felsefesinin
Psikolojisine İlişkin Bir Araştırma (1947) - Ruh Çözümleme ve Din (1950) -
Unutulmuş Dil (1951) - Sağlıklı Toplum (1955) - Sevme Sanatı (1956) - Sigmund
Freud'un Kişiliği ve Etkileri (1959) - Bırakın İnsan Kazansın : Bir Sosyalist
Manifesto ve Program 1960 - Zen Budizm ve Ruh Çözümleme - D.T. Suzuki ve
Richard de Martino ile birlikte (1960) - Marx'ın İnsan Anlayışı (1961) - Yeni Bir
İnsan Yeni Bir Toplum ...

Memleketimden Karakter Manzaralar

Author:
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752732025
Size: 72.82 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7383
Download Read Online
Yazar, "insan doğası" kavramının, pek çok Marksistçe, ilahiyatçı bir kavram olarak
reddedilmesine karşı ise şunları söyler: Tam tersine söz konusu sözde Marksçı,
kalıp yargıcı anlayış, "Tarih/toplum ile doğa arasında mutlak bir ayrım kurarak,
insanlığı doğal dünyadan ayırıyor, bu yolla -insanı ... Anlamayanlar için
vurgulayalım, asıl ilahiyatçı olan insan doğası denen bir gerçekliği Marx'ın yanlış
yorumladıkları bir paragrafının arkasına sığınarak reddeden kaba diyalektik
materyalistler.

Nsan K Lt R Ve Uygarl K

Author: Gürdal Aksoy
Publisher:
ISBN:
Size: 36.99 MB
Format: PDF, Docs
View: 2286
Download Read Online
Yine de bu gerçek, teknolojinin insanın ortaya çıkışında, onun doğal
gereksinimleriylç açıklanması durumuyla çelişmemektedir. Acaba Marks'ın insanı
da, Homofaber'e ve giderek Homo tekno- lojikufz indirgenebilir mi? Ve gerçekten
Marks, insanın toplumsal bir hayvan olduğunu söylerken, toplumsal tarihin salt
teknoloji tarihi olduğunu mu düşünüyordu?, Shlomo Avineri'ye kalırsa, Marks'ın
insan anlayışı, Homo faber'de düğümlenmektedir. O, bunu kısaca şöyle açıklar: "
insan ...

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 21.83 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4980
Download Read Online
Marx'ın(1818–1883) çıkış noktası Hegel'dir. Kendi deyimiyle Hegel'in felsefesini (
diyalektiğini) almıştır ve baş aşağı etmiştir. Ona göre evren dialektik bir biçimde
ilerleyen bir süreçtir; özü devinim olan madde, kendisinin bir parçası olan
düşünceyi bu süreçle oluşturmuştur. (“Düşünce bir doğa ürünü olan insan
beyninin ürünüdür.”) Marx'ın “materyalist tarih anlayışı”na göre, toplumlardaki
egemen itici güç ekonomidir; “Tarih, sınıfların savaşması tarihinden ibarettir.” O'
na göre insanlık ...

Das Kapital

Author: Karl Marx
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 615557314X
Size: 68.28 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1917
Download Read Online
“Hayati ve Das Kapital Uzerine Bir Inceleme” Karl Marx ... Marx, Hegel'in Hukuk
Felsefesinin Ele tirisine Katkı'da şöyle der; Dinsel üzüntü, bir ölçüde gerçek
üzüntünün dı avurumu ve bir ba ka ölçüde de gerçek üzüntüye kar ı protesto
oluyor. ... anlayışı: Marx'ın tarihsel materyalizm kuramı toplumun her zaman temel
olarak -üretim ilişkileri ve buna bağlı olarak ekonominin sistemin dinamiği olduğu
- maddi koşullara göre belirlendiğini öne sürer. İnsanlar öncelikle "yaşamlarını
sürdürmek ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.90 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3444
Download Read Online
Tanrısal müdahale olmaksızın insani imkânlarla ideal bir toplum arayışının
kuşkusuz dinle bir ilişkisi olmadığı gibi, "dinlerin" genelde kabul ettiği insan
anlayışı ile de ilişkisi yoktur. Bununla birlikte, Hıristiyan ve özellikle de Yahudi es-
katolojisi ve ... Marx'ın tümüyle kaba determinist yorumuna karşın, Bloch "ütopya"
veya " umut ilkesi" diyelim, bu kavram ile kaba bir determinizme karşı öznenin
eyleminin önemini vurguluyordu. Toplumsal yapı çözümlemelerinde öznenin rolü
üzerindeki ...

Deccal Nas L Ld 150 Y L S Ren Darwinist Aldatmacan N Sonu

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 70.59 MB
Format: PDF, ePub
View: 3966
Download Read Online
Öncelikle Darwin'in evrim teorisi, onu takiben Marx'ın materyalist tarih Ve toplum
anlayışı (yetersiz Ve yanlış olsa da) Ve Freud'un insan davranışılarına yönelik
atıfları, öteden beri Batı düşüncesinin büyük ölçüde sahnesi olmuş mekanikçilik
Ve materyalizm platformuna hayati bir dayanak “182 I. sağlamıştır. ". Oysa tüm
bunlar büyük bir aldatmacadır. .[- F J İnsan, herşeyi basit Ve bilinçsiz olarak
algılayarak sorumluluklarından kurtulmuş değildir. Sorumluluklarından kurtulma
duygusu da ...

Ate I Almak 4

Author: Galina Serebryakova
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6055315769
Size: 23.99 MB
Format: PDF, Docs
View: 629
Download Read Online
İnsan bu yasaları kavrayabilir, kendi faaliyetlerinde bunları göz önünde
bulundurabilir, kendi çıkarları için kullanabilir, fakat onlarıortadan kaldıramaz
yada yenilerini üretemez. Tarihsel materyalizm proletaryayı, toplumun devrimle
beraber yeniden yapılanmasına ilişkinbilgiyle donatmıştır. Materyalist tarih
anlayışı tek tek bireylerin değil, sınıfların hareketlerini inceleme gerekliliğini
doğurmuştur. Marx'ın öğretisine göre, insanlık tarihinin itici gücü emekçi
insanlardır. Onlar üretim sürecinde ...

Ba Kald Ran Nsan

Author: Albert Camus
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750720172
Size: 69.98 MB
Format: PDF
View: 4924
Download Read Online
Proletarya, sırf Marx'ın hayran kaldığı ekonomik güçlerin işlemesi sonucu, onun
gösterdiği tarihsel görevi sırtından attı. Marx'ın yanılgısı hoş görülebilir; çünkü
yönetici sınıfların alçalışı karşısında, uygarlığın üzerine titreyen bir insan,boşluğu
dolduracak seçkinlerarar kendiliğinden. Ama bu gereklilik tek başına
yaratıcıdeğildir. Devrimci burjuvazi 1789'da iktidarı aldıysa, onaönceden sahip
olduğu için aldı. Jules Monnerot'nun dediğigibi, bu çağdahukuk olayların
gerisindekalmıştı. Gerçek ...