T Rk E Ikilemeler S Zl

Author: Necmi Akyalçın
Publisher:
ISBN:
Size: 68.13 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6161
Download Read Online
payır payır (DS-IX) Aralıksız, sürekli(konuşma için. /Kağıt, bez vb. şeyler yırtılırken
çıkan ses. Payır payır konuştu gitti. paytak paytak (yürümek) İki yana sallanarak.
Yetmiş yaşında bodur paytak paytak yürüyen bacakları romatizmalı bir cadıydı. (
Çetin Al tan, Bir Avuç Gökyüzü, s. 70) peçcik peçcik (DS-XII-EkI) Parça parça. * *
peçe yaşmak Başla birlikte yüzü ve ağzı kapatan özellikle bayanların örtündükleri
örtüler. peh peh (TS-II) Beğenme ve şaşma anlatır. Peh peh, ne güzel de
yakışmış.

Trabzon Macka Etimoloji Sozlugu

Author: Kudret Emiroğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 76.62 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7520
Download Read Online
MENI MENI: Hizli hizli. Maçka'da mam, meni hemen üzere (ÖHK), Trab- zon'da
menine menine hoplaya ho- playa (Yamkoglu, DS), Nigde'de mani mani obur
obur, acgözlülük edercesine (yemek için), Y un anca hizli hizli demek oían mаni
... mâni mâni biçimiyle peyder pey, ces te ceste, yavaç yavas, açiklamasim yapar.
IZE Yaylanun çimeninde Gel menine menine Y a nаy im dolanayim Yanaginin
enine türküsünde menine menine'yi uygun uygun olarak açiklamiçtir. Me ni meni
deyiçi ...

Turkish Journal Of Agriculture Forestry

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 36.78 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5601
Download Read Online
Polinomial regresyon analizleri, çiçeklenmedeki yaprak alanı indeksi (YAl)
artışına bağlı olarak biyolojik verim (BV), dane verimi (DV) ve dane sayısının (DS)
başlangıçta hızlı, daha sonra giderek azalan oranda bir artış göstererek 6.5-7.0
dolaylarında optimuma ulaşıp, daha yüksek YAl değerlerinde ise düşmüş ...
Buğday bitkisinde yaprak alanı indeksi (YAl), çıkıştan itibaren önce yavaş daha
sonra ise hızlı bir şekilde artarak çiçeklenmeden 2-3 hafta önce en yüksek
değerine ulaşır.

Do A T Rk Veterinerlik Ve Hayvanc L K Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 15.17 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 945
Download Read Online
Bantlardan en hızlı seyreden Tf A ile en yavaş seyreden Tf S olup diğerleri bu
ikisinin arasında bir bant eni mesafeyle sıralamışlardır. ... Tf DE, Tf DS, Tf ME. Tf
MS ve Tf ES olmak üzere 15 heterozigot yapıda toplam 19 genotip tespit
edilmiştir. Standart tiplere göre değerlendirilen transferrin fe- notiplerinin gerçek
sayıları ve beklenen sayıları Tablo 2'de gösterilmiştir. Tiplerin beklenen sayıları
Hardy- VVeinberg dengesinin geçerli olduğu kabul edilerek hesaplanan gen
frekanslarından ...

Servant Leadership Research And Practice

Author: Selladurai, Raj
Publisher: IGI Global
ISBN: 146665841X
Size: 37.99 MB
Format: PDF, ePub
View: 4054
Download Read Online
... teachers' outlooks upon ethics of their mentors during teaching practice.
Scandinavian Journal of Educational Research, 56(1), 39–53. doi:10.1080/
00313831 .2011.567395 Babakus, E., Yavas, ... How fast do students forget what
they learn in consumer behavior? A longitudinal study. Journal of Marketing
Education, 28(3), 181–192. doi:10.1177/0273475306291463 Bal, P. M.,
Chiaburu, D. S., & Jansen, P. G. W. (2010). Psychological contract breach and
work performance: Is social ...

Yenig Ndem

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 48.15 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6526
Download Read Online
Kapitalizmin getirdiği “her şey para için" anlayışı; tüm öteki değer yargılarının
yavaş yavaş yıkılmasına ya da ortadan kalkmasına neden olmuş, toplum hızla bir
tüketim toplumu durumuna gelmiştir. ... El HASAN KUMANYACI/ izıvtia Sosyalist
parti kurulmahdn Demokrasi geldi, yaşıyoruz ne güzel kitaplar ya.eaklanıyor,
insanlara hayvani lşkenceler yapılıyor, işçi ücretleri düşüyor, ülke yabancılara
daha bağımlı, daha fazla sömürülüyor, ülkemize nükleer başlıklı füzeler
yerleştiriliyor.

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 71.63 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5403
Download Read Online
Dışişleri'ne siyaset bulaştı Barçın YiNANç-ANKARA -- - - >. 7 ili; ; ; zahmetini ...
Önce miçoluktan onların * # # binasında görüştüğümüz Kandemir, yıllarda, büyük
bir dostluk havası içinde sıkı başlarsınız kaptan köşküne yavaş yavaş avaş yavaş
buyümeve ve diğer birimlere - yavaş yavaş büyümeye ve diğer bi bir disiplin
vardı. ... Son iki gün içinde İstanbul'un zengin konaklarına misafir olan Demirel,
zengin görüşlerini ve gelecekte ne olması gerektiğini (!) sermaye sahiplerine
aktarıyor.

T Rkiye T Rkcesindeki T Rkc E S Zc Klerin K Ken Bilgisi S Zl

Author: Tuncer Gülensoy
Publisher:
ISBN:
Size: 24.47 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3127
Download Read Online
püsengi,püsenti, püsövü, püvsen (DSLX, 3501); püsen püsen, pisek pisek, pisem
pisem, pisen pisen, pisenk pisenk, pisse) pisse), pusen pusen, püsem püsem,
püseng püseng “ince ince, yavaş yavaş' (yağmur ve kar yağışı için)' (s. 3502) T.
Tekin (Mak.I, 155): Turk püskür- “to blow out'<* biski-r- {-KırA} eki için bk. T. Tekin,
“On ... veya toz durumundaki bir şeyi hızla savurtarak dışarı çıkartmak' = ET. *
pükür- “fışkırtmak, sıçratmak” (EUTS, 159) < *pü+kür- OT. pürkür- (DLT) < * pü+s+
kür< ...

Ay N Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 17.72 MB
Format: PDF, ePub
View: 3523
Download Read Online
Führer, Alman milletine Doğu cephesinde yıldırım gibi yakıp yıkıcı, ve hızlı bir
taarruz vadetmişti. Bu hâlâ fiile çıkamamıştır. Bilâkis, Ruslar mahallî, fakat daimî
ve müessir hücumlarla Almanların mevzilerini âdeta yavaş yavas kemirir bir hal
almışlardır. Alman lar geri çekilmiye mecbur kaldıkları mevzileri bir türlü istirdat ...
Ruslar Cnların verecekleri bu karar üzer:nds az çok müessir olmıya çalışıyorlar
da denilebilir. Çünkü Almanlara karşı taarruza geçmek için müttef, klerın de hazır
olup bu ...

Skelettradiologie

Author: Adam Greenspan
Publisher: Elsevier Health Sciences
ISBN: 343717133X
Size: 73.65 MB
Format: PDF
View: 5895
Download Read Online
Cartilaginous tumors: fast contrast-enhanced MR imaging. Radiology 2000 ...
Hameetman L, Szuhai K, Yavas A, et al. The role of EXT1 in ... Kricun ME.
Imaging of bone tumors. Philadelphia: WB Saunders; 1993. Kricun ME, Kricun R,
Haskin ME. Chondroblastoma of the calcaneus: radiographic features with
emphasis on location. Am J Roentgenol 1977;128:613–616. Kroon HM, Bloem
JL, Holscher HC, van der Woude HJ, Reijnierse M, Taminiau AHM. MR imaging
of edema ...