1453

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.37 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2595
Download Read Online
Sanki devlet denizinin ortasında yalnız başına duran bir tür Hayy ibn Yakzan'ın
öyküsüdür bu°. Oradaki gibi, tek ... Bu önemli kitabın bir Türkçe çevirisi de var: İbn
Tufeyl ve İbn Sina, Hayy İbn Yakzan (Ruhun Uyanışı), çev.: Y.Ö. Özburun, S.

Hayy Bin Yakzan

Author: İbn Tufeyl
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051311009
Size: 57.25 MB
Format: PDF
View: 7148
Download Read Online
Ruhun Uyanışı”, “Tabiat Adamı” gibi adlarla İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve
diğer Avrupa dillerine tercüme edilen eserin bu tesirini Prof. ... İbn Sina/İbn Tufeyl
, Hay Bin Yakzan (Hazırlayan: N. Ahmet Özalp), Yapı Kredi Yayınları, s.

Hermesler Hermesi

Author: Mahmud Erol Kılıç
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778380
Size: 71.48 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4088
Download Read Online
403 M. Fahri, age., s. 125. Ayrıca “Hayy bin Yakzan” kıssasının aslının Manişeist “
Manda d'hayye” olduğu ileri sürülür. 404 A.E. Afifî, agy., s. 845. İbn Tufeyl'in de
benzer bir eseri vardır. Türkçesi için bkz. İbn Tufeyl, Ruhun Uyanışı, çev. A. Özalp
.

T Rk Enin Izinde

Author: Hanife Koncu
Publisher:
ISBN: 9786054117246
Size: 53.55 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5371
Download Read Online
Doğu ve batı edebiyatlarında rûhun serüvenini anlatan birçok eser vardır. Rûha
... Fuzûlî'nin Sıhhat ü Maraz'ı3, Şeyh Gâlib Dede'nin Hüsn ü ®\10\Ulı§U-l İbn Sînâ
, Hay İbn Yakzan. Ruhun Uyanışı, İnsan Yayınları, İstanbul 2000. Yusuf Hâs ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 14.42 MB
Format: PDF, Kindle
View: 103
Download Read Online
HAY b. YAKZAN de aşikâr olduğunu sezmeye sevkeder. Bu noktada Hay,
natüralist bakış açısıyla sınırlı bir tefekkür seviyesinin ... Baban- zâde Reşid (
1923te Mihrab dergisinde Türkçe'ye; bu tercüme, Ruhun Uyanışı ya da Hayy İbn
Yakzan 'in ...

Bir Soran Olursa

Author: Yalçın Küçük
Publisher:
ISBN:
Size: 71.83 MB
Format: PDF
View: 7477
Download Read Online
Bu iki dünyayı uyuşturma yolunda, İbn Tufeyl'in Ruhun Uyanışı ya da Hayy İbn
Yakzan'ın Olağanüstü Serüveni, bir islâm ütopyası denemesini aşamıyor. Tanrı'
ya inanmak için önceden var olduğunu kabul etmek gerekiyor; varlığı tartışma ...

Sl M Ansiklopedisi Hanef Mezhebi Hay

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 12.13 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4405
Download Read Online
Bu noktada Hay. natûralist bakış açısıyla sınırlı bir tefekkür seviyesinin hudutlarını
aşmış ve mistik bir ruh yapısına ulaşmıştır. ... Ruhun Uyanışı ya da Hay y İbn
Yakzan'ın Olağanüstü Serüveni adıyla N Ahmet Özalp tarafından sadeleştirilerek
 ...

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.60 MB
Format: PDF
View: 7695
Download Read Online
Ahmet Özalp, kimi sadeleştirme çalışmalarından - burada, İbni Tufeyl'in ünlü
eseri "Ruhun Uyanışı Ya da Hay bin Yakzan'ın Olağanüstü Serüveni"nin
hazırlanmasını özellikle anmak gerekiyor-, gazete ve dergi çalışmalarından
tanıdığımız bir ...