Hayalperestler

Author: Patti Smith
Publisher:
ISBN: 9786056260452
Size: 38.70 MB
Format: PDF
View: 1432
Download Read Online
Patti Smith tells real and imagined stories from her childhood.

Ay N Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 69.28 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6352
Download Read Online
Bu toplantı dünya meselesinin hakikî durumunu aydınlatmak hususunda büyük
bir hizmet ifa etmiştir. Çünkü dünyada, hattâ yüksek siyasî muhitlerde bile,
safdiller ve hayalperestler çoktur. Ufak tefek hâdiseler onların gözlerini açmağa
kâfi gelmiyor. Moskova Konferansı bu bakımdan büyük bir terakki kaydetmiştir.
Sovyet Rusya daha iyi anlaşılmıştır. Dünya efkârı umumiyesini aldatmak ve
istilâcı politikaları gizlemek üzere icadedilmiş olan meş'um bir masala Moskova
Konferansına, ...

Ankara Universitesi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 67.18 MB
Format: PDF, Docs
View: 5406
Download Read Online
4 — Mitomanlar, (Palavracılar, hayalperestler, övünenler), 5 — Dolandırıcılar, 6
— Kavgacılar; 7 — AntJsosyal dejenereler (Ahlâk dejenereleri). Birçok tanınmış
ruh hekimlerinin - özellikle son büyük cihan harbinin verdiği denemelerinden
ilham alanların - yazmış oldukları» «Askeri Nöro-Psikiyatri Manueli» isimli kitapta
daha geniş bir sınıflandırma vardır : 1 — Kararsızlar, 2 — Affektivite dejenereleri :
a) Empülsif olanlar, b) Saldırganlar, c) Ters huylular, d) Künt duygulular.

Dil Ve Tarih Co Rafya Fak Ltesi Dergisi

Author: Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 39.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3788
Download Read Online
Hayalperestler çok kere istikbali iyi görürler : ama o istikbali bekleyemezler,
istikbalin bir an önce gelmesini, ve bu hızlandırma işinin kendileri sayesinde
gerçekleşmesini dilerler. Tabiatın binlerce yıl ihtiyaç gösterdiği iş, onun var
olduğu anda olgun- laşmalı. Çünkü eğer onun daha iyi diye bildiği şey onun
kendi yaşadığı devirde bu şekilde tanınmaya başlamazsa, o zaman ne geçecektir
eline? Bir daha dünyaya gelecek mi? Bir daha dünyaya geleceğine inanıyor mu?
- Tuhaftır, bu tutku ...

Dergisi

Author: Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 29.99 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4869
Download Read Online
Hayalperestler çok kere istikbali iyi görürler : ama o istikbali bekleyemezler.
İstikbalin bir an önce gelmesini, ve bu hızlandırma işinin kendileri sayesinde
gerçekleşmesini dilerler. Tabiatın binlerce yıl ihtiyaç gösterdiği iş, onun var
olduğu anda olgunlaşmalı. Çünkü eğer onun daha iyi diye bildiği şey onun kendi
yaşadığı devirde bu şekilde tanınmaya başlamazsa, o zaman ne geçecektir eline
? Bir daha dünyaya gelecek mi? Bir daha dünyaya geleceğine inanıyor mu? -
Tuhaftır, bu tutku ...

Ay Saray

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750719514
Size: 74.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5947
Download Read Online
Aynı ayın sonuna doğru, Columbia kampusu savaş alanına döndü, Zimmer ve
benim gibi hayalperestler dahil, yüzlerce öğrenci tutuklandı. Burada bunlardan
söz etmek istemiyorum. O günlerin hikâyesini herkes az çok biliyor, yinelemenin
anlamı yok. Ama bu, olanların unutulmasını istiyorum demek değil. Kendi öyküm,
o günlerin molozları içinde duruyor ve o olaylar kavranmadıkça, benim öykümün
de anlamı olmaz. Üçüncü sınıfa başladığımda (Eylül 1967), kostümüm çoktan
gitmişti.

Fatih Harbiye

Author: Peyami Safa
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550925
Size: 23.63 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2439
Download Read Online
Sizden başka onu kim okuyor? - Senden başka bu kitabı pek çok insan okuyor. -
Aman.. hep tenbeller, hayalperestler... - Hayır... Frenkler82 de okuyor. Bu gibi
eserlerin garpta bir tanesinin yüzlerce türlü basılmış tercümeleri vardır. Avam83
da okur, havas da okur velâkin sen okumazsın, mazursun da. Mekteplerinizde
böyle şey kalmadı. Bir İngiliz kızına Sadi'yi sorsan bilir, sen Şarklı olduğun halde
bilmezsin. Kabahat sende mi, Sadi'de mi? Neriman hafifçe kızardı ve başını
önüne eğdi.

Amerika N N Karanl K Yollar

Author: Black Jack has been involved in dream interpretation for over 30 years. He lives in Los Angeles, California.
Publisher: Black Jack
ISBN:
Size: 57.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4885
Download Read Online
Dolayısıyla geriye; şöhret düşkünleri, hayalperestler kalıyordu. Onların da
umutları ya da halüsinasyonları balon gibi sönüyordu kısa zamanda... Altına en
son araba alan kıza da ses çıkarmazken, bir akşam odamıza kadar çıkıp, kendi
erkek arkadaşının kaldırma sorunlarından bahsetmesi, bunu aşmak için; aramıza
katılmayı teklif etmesi, Sandra'nın iyice çileden çıkmasına neden olmuştu. En
sonunda yeni kızı da, kovmaktan beter edince, bir süre odayı boş bırakmayı
düşündük.

20 As R Avrupa Ve Biz

Author: Peyami Safa
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051554815
Size: 23.93 MB
Format: PDF, Docs
View: 7204
Download Read Online
İddialar türlü türlü ve zannederim ba!ka bir Avrupa âliminden mülhem olarak
André Suarés diyor ki: “Fert ve hürriyet, ilim gibi, kürrei arzın hareketine uyarak, !
arktan garbe doğru gidiyor. Bu kanunla alay edecekler bulunur: İnsanla yıldız
arasında bu nevi bir münasebet tasavvur etmek onlara son derece komik görünür
, A!ikârdır ki, arzın hareketi ve dönü!ünün istikameti maskaraca bir fikirdir, eğer
bazı hayalperestler onu sağdan sola döndürmemi! olsalardı, arz soldan sağa
dönerdi.

L Ler Evinden Notlar

Author: Fyodor Dostoyevski
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 975072318X
Size: 66.83 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3952
Download Read Online
... özellikle de Fourier'nin phalange'ıyla ve Proudhon'un ilerici vergi kuramıyla
ilgili yorumlar akşam toplantılarının önemli bir kısmını oluşturuyordu. Hepimiz bu
sosyalistleri inceliyorduk, ama planlarının pratikte gerçekleştirilebileceğine
herkes inanmıyordu. F.M. Dostoyevski de bu inanmayanlar arasındaydı. Sosyalist
yazarları okuyordu, ama onlara eleştirel gözle yaklaşıyordu. Öğretilerinin
temelinde iyi bir amaç olduğunu kabul ediyor, ama onları dürüst hayalperestler
sayıyordu.